Best verkochte producten

Aanbiedingen

Informatie

Veiligheidsschoenen dienen te voldoen aan de Europese Veiligheidsnorm EN (20)345. Deze norm bevat de basiseisen (SB) en optionele eisen (S1-S2-S3) voor veiligheidsschoenen. Alle veiligheidsschoenen S3 met een beschermende kruipneus hebben we als S3-N aangemerkt. De normering voor veiligheidsschoenen kunnen we als volgt toelichten:

SB Veiligheidsschoenen
Werkchoenen met klasse SB voldoen aan bepaalde basis vereisten zoals een stalen/composiet neus. De afkorting SB, is dan ook afgeleid van de woorden "Safety" (= veiligheid) en "Base" (= basis). Als de schoen niet aan deze vereisten voldoet kan het geen veiligheidsschoen genoemd worden.

S1 Veiligheidsschoenen
Werkschoenen met het type S1 voldoen sowieso aan de eisen die hierboven bij SB zijn beschreven tevens beschikken ze over de bijkomende eigenschappen:

* Antistatische eigenschappen
* Gesloten zone aan de hiel
* Energieabsorptie in de hiel
* Weerstand van de zool tegen koolwaterstoffen

S1P Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen die onder de S1P klasse vallen voldoen aan dezelfde eisen als die van type S1. Het verschil is dat deze klasse een extra eigenschap heeft, namelijk de anti-perforatie zool.

EN 347-1 Veiligheidsschoenen
De normering EN 347 geeft aan dat het om werkschoenen (code O) gaat. Deze werkschoenen beschikken niet over een stalen neus.